สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑
ชื่อผู้แต่ง : นายระวี ภาวิไล วท.บ., M.Sc., Ph.D. (Australian National University) ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตในประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
จำนวนหน้า : 0
เข้าอ่าน : 192 ครั้ง
เปิดอ่าน

2022-03-15 06:38:21 เข้าชม : 192 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ ๑ มีทั้งหมด ๙ เรื่อง เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์ เรื่องที่ ๒ อุปราคา เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน เรื่องที่ ๔ นก เรื่องที่ ๕ ปลา เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล เรื่องที่ ๗ พลังงาน เรื่องที่ ๘ อากาศยาน เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
หนังสือแนะนำ