1667463198 เข้าชม : 48 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้าได้ออกพื้นที่จัดกิจกรรม นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ สำนักงานที่ดินอำเภอนาหว้า