1643805918 เข้าชม : 194 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น.ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้าร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคอย ตำบลนางัว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ "ห้องสมุดเคลื่อนที่ (ฺBook Mobile)" โครงการนาหว้าเมืองนักอ่าน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้าได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนจากโควิด-19 และนำกิจกรรมภาพระบายสีวันสำคัญ กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมร้อยสายคล้องหน้ากากอนามัยไปจัดกิจกรรม