1626672785 เข้าชม : 164 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓-๔ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

-กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ และสื่อ

ติดตามข่าวสารได้ที่  Facebook เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้าจังหวัดนครพนม นะคะ