1607923659 เข้าชม : 23 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โครงการห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต กิจกรรมอ่านแล้วคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์และสอนการทำธุงใยแมงมุม