1643210305 เข้าชม : 140 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กศน.อำเภอนาหว้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จาก สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

#ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด </span> 
      </div>
      <div class=

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ