1643210121 เข้าชม : 121 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ สื่อ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้า ซึ่งบรรณารักษ์จะหมุนเวียนสื่อเดือนละ 2 ครั้งคือทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน

ติดตามข่าวสารได้ที่  เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้าจังหวัดนครพนมนะคะ

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ