1626672491 เข้าชม : 138 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓-๔ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

-กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ และสื่อ

ติดตามข่าวสารได้ที่  เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้าจังหวัดนครพนมนะคะ

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ